This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 

деце предшколског узраста

Студенти се оспособљавају за васпитно-образовни рад са децом узраста од 1-7 година

Где може да ради?

 • У предшколској установи (јаслице и старија група 3-7 година),
 • Припремном предшколском програму,
 • Социјалним институцијама (Дом за незбринуту децу, Дом за децу ометену у развоју, Дечије село, Колективни и избеглички центри) итд.

 

 

Које послове може да обавља?

 • Васпитач у предшколском образовању
 • Васпитач у социјалним институцијама
 • Дечији аниматор у трговачким центрима
 • Дечији аниматор у туристичким центрима
 • Дечији аниматор у забавним центрима (водени паркови, зоолошки вртови и сл.)
 • Дадиља
 • Лични пратилац деце са посебним потребама
 • Организатори дечијих рођендана и забава итд.

Васпитач може бити приватни предузетник

 • Приватни вртићи
 • Играонице за децу
 • Рођендаонице
 • Продавнице играчака за децу
 • Издавачка кућа за децу
 • Дечија књижара
 • Продавница дидактичких средстава за васпитно-образовни рад са децом
 • Центар за чување деце итд.

Школовање је могуће о трошку државе и у форми  самофинансирања.

Више информација на www.vsovsu.rs


  KЊИГА ПРЕДМЕТА ЗА СМЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ

ПЛАН СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ШифраНазив предметаСеместарТипСтатусБрој часова недељно (П+В)ЕСПБНаставници 2019/20
СВПМКК1219 Медијска култура са основама комуникологије 0 АО Изборни 4 (2+2) 5 Др Бранислав Филиповић
СВППВП1110 Партнерство вртића,породице и школе 0 СТ Изборни 3 (2+1) 3
СВПМЈЕ1103 Српски језик са културом говора 1 АО Обавезан 3 (2+1) 5 Др Војо Ковачевић
СВПМЈЕ1103 Мађарски језик са културом говора (Magyar nyelv és beszédkultúra - magyar tannyelven) 1 СТ Обавезан 4 (2+2) 5 Др Емеше Мате
СВПОПЕ1101 Општа педагогија 1 СТ Обавезан 3 (2+1) 4 Др Славица Костић
Дијана Крстић
СВПОПС1104 Општа психологија 1 СТ Обавезан 3 (2+1) 4 Др Јасмина Кнежевић
Јелена Блануша
СВПСЈЕ1102 Енглески језик 1 1 АО Обавезан 4 (2+2) 5 Бранко Медић
СВПСЈЕ1102 Немачки језик 1 1 АО Обавезан 4 (2+2) 5 Марија Милеуснић
СВПСОЦ1211 Социологија 1 АО Обавезан 3 (2+1) 4 Др Бранислав Филиповић
СВПСПР1106 Стручно-педагошка пракса 1 1 СА Обавезан 40 4 Ева Вишњић
Телесни развој и здравствено васпитање 1 СА Изборни 0
СВПАМО1218 Алтернативни модели васпитног-образовног рада 1 СТ Изборни 3 (2+1) 3 Др Славица Костић
Дијана Крстић
СВПДРА1109 Дидактичка средства у вртићу 1 СТ Изборни 3 (2+1) 3 Др Славољуб Хилченко
Ева Вишњић
СВПЛРА1108 Ликовна радионица 1 СТ Изборни 3 (2+1) 3 Нора Љубановић Еветовић
СВППИТ1215 Информационе технологије у васпитању и образовању 2 АО Обавезан 3 (2+1) 4 Др Славољуб Хилченко
СВПРПС1213 Развојна психологија 2 СА Обавезан 3 (2+1) 4 Др Јасмина Кнежевић
Јелена Блануша
СВПСЈЕ1212 Енглески језик 2 2 АО Обавезан 4 (2+2) 5 Бранко Медић
СВПСЈЕ1212 Немачки језик 2 2 АО Обавезан 4 (2+2) 5 Марија Милеуснић
СВПСДЕ1217 Социологија детињства 2 АО Обавезан 3 (2+1) 3 Др Бранислав Филиповић
СВПСПР1215 Стручно-педагошка пракса 2 2 СА Обавезан 40 4 Ева Вишњић
СЦПФА1105 Физичко васпитање 2 СА Обавезан 1 (0+1) 3 Др Веселин Бунчић
Мр Снежана Ружић
СВПДСВ1220 Драмска радионица 2 СТ Изборни 3 (2+1) 3 Ева Вишњић
СВПМПИ1214 Методологија педагошког истраживања 2 АО Изборни 3 (2+1) 4 Др Славица Костић
Јелена Блануша
СВЈКЊД 23 Књижевност за децу (GYERMEKIRODALOM – magyar tannyelven) 3 СТ Обавезан 3 (2+1) 3 Др Емеше Мате
СВЈКЊД2321 Књижевност за децу 3 СА Обавезан 3 (2+1) 4 Др Војо Ковачевић
СВПВОР2321 Методика васпитно-образовног рада 3 СТ Обавезан 3 (2+1) 4 Др Славица Костић
Илдико Ђокић
СВПППЕ2320 Предшколска педагогија 3 АО Обавезан 3 (2+1) 4 Др Славица Костић
Дијана Крстић
СВПСПП2325 Стручно-педагошка пракса 3 3 СА Обавезан 40 4 Ева Вишњић
Ментална хигијена 3 СА Изборни 0 Др Јасмина Кнежевић
Јелена Блануша
СВПМУР2331 Музичка радионица 3 СТ Изборни 2 (0+2) 3 Јасна Јовићевић
СВППСЕ2326 Психологија емоција 3 СТ Изборни 3 Др Јасмина Кнежевић
Јелена Блануша
Породична педагогија 4 СТ Обавезан 0 Др Славица Костић
Дијана Крстић
Методика развоја говора 1 4 СТ Обавезан 0 Др Светислав Рајшић
Др Емеше Мате
СВПВИН2325 Вокално-инструменталнa настава 4 СТ Обавезан 2 (1+1) 3 Јасна Јовићевић
СВПМРМ2435 Методика развоја почетних математичких појмова 1 4 СТ Обавезан 3 (2+1) 4 Др Славољуб Хилченко
Илдико Ђокић
СВППЕС2430 Педагошка психологија 4 СТ Обавезан 3 (2+1) 4 Др Јасмина Кнежевић
Јелена Блануша
СВПСПП2434 Стручно-педагошка пракса 4 4 СА Обавезан 80 4 Ева Вишњић
Радионица за игру 4 СА Изборни 0 Ева Вишњић
СВПИПЕ2438 Инклузивна педагогија 4 СТ Изборни 3 (2+1) 3
СВПРАН2436 Методика неге и васпитања деце раног узраста 4 СТ Изборни 3 (2+1) 3 Др Славица Костић
Дијана Крстић
Методика упознавања околине 1 0 СТ Обавезан 0 Др Светислав Рајшић
Методика ликовног васпитања 1 0 СТ Обавезан 0 Нора Љубановић Еветовић
Методика физичког васпитања 1 0 СТ Обавезан 0 Илдико Ђокић
Методика музичког васпитања 1 0 СТ Обавезан 0 Јасна Јовићевић
Методика упознавања околине 2 0 СТ Обавезан 0 Др Светислав Рајшић
Методика ликовног васпитања 2 0 СТ Обавезан 0 Нора Љубановић Еветовић
Методика физичког васпитања 2 0 СТ Обавезан 0 Илдико Ђокић
Методика музичког васпитања 2 0 СТ Обавезан 0 Јасна Јовићевић
Сценска уметност и луткарство 0 СТ Изборни 0 Ева Вишњић
Корак до здравља 0 СТ Изборни 0
СВПДАР3654 Рад са даровитом децом 0 СТ Изборни 3 (2+1) 3 Др Славица Костић
Дијана Крстић
СВПКПР2433 Корективни педагошки рад 0 СА Изборни 3 (2+1) 4 Др Славица Костић
Дијана Крстић
Методика развоја говора 2 5 СА Обавезан 0 Др Светислав Рајшић
Др Емеше Мате
Методика развоја почетних математичких појмова 2 5 СА Обавезан 0 Др Славољуб Хилченко
Илдико Ђокић
СВПСПП3544 Стручно-педагошка пракса 5 5 СА Обавезан 80 4 Ева Вишњић
СВПППП3547 Припремни предшколски програм 5 СТ Изборни 3 (2+1) 3 Др Светислав Рајшић
Дијана Крстић
СВППРУ3650 Програм раног учења 1 5 СА Изборни 3 (2+1) 3 Др Светислав Рајшић
Дијана Крстић
СВПЗАР3656 Завршни рад 6 СА Обавезан - 4
СВПРАН2436 Стручно-педагошка пракса 6 6 СА Обавезан 120 4 Ева Вишњић
СВПБОЛ3653 Рад са децом на болничком лечењу 6 СА Изборни 3 (2+1) 3 Др Јасмина Кнежевић
Јелена Блануша
СВППРУ3659 Програм раног учења 2 6 СТ Изборни 3 (2+1) 3 Др Светислав Рајшић
Дијана Крстић