This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

Јавне набавке

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017

W3Schools
W3Schools
W3Schools

Јавне набавке 05

W3Schools
W3Schools
W3Schools

Јавне набавке 05

W3Schools
W3Schools
W3Schools

Јавне набавке 05

W3Schools
W3Schools
W3Schools

JN/01 - Рачунари

W3Schools
W3Schools
W3Schools

JN/01 - Рачунари

W3Schools
W3Schools
W3Schools

JN/01 - Рачунари

W3Schools
W3Schools
W3Schools

JN/01 - Рачунари

W3Schools
W3Schools
W3Schools

JN/01 - Рачунари

W3Schools
W3Schools
W3Schools

JN/01 - Рачунари

W3Schools
W3Schools
W3Schools

JN/01 - Рачунари

W3Schools
W3Schools
W3Schools

JN/01 - Рачунари

W3Schools
W3Schools
W3Schools

JN/01 - Рачунари

W3Schools
W3Schools
W3Schools

JN/01 - Рачунари

W3Schools
W3Schools
W3Schools

Издавање фискултурне сале у закуп

W3Schools
W3Schools
W3Schools

Издавање фискултурне сале у закуп

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

JN-02/17 - Радови

W3Schools
W3Schools
W3Schools

JN-02/17 - Радови

W3Schools
W3Schools
W3Schools

JN-02/17 - Радови

JN-02/17 - Радови

JN-02/17 - Радови

W3Schools
W3Schools
W3Schools

JN-02/17 - Радови

W3Schools
W3Schools
W3Schools

JN-02/17 - Радови

W3Schools
W3Schools
W3Schools

JN-02/17 - Радови

W3Schools
W3Schools
W3Schools

JN-02/17 - Радови

W3Schools
W3Schools
W3Schools

JN-02/17 - Радови

W3Schools
W3Schools
W3Schools

JN-02/17 - Радови

JN-02/17 - Радови

JN-01/18

JN-01/18

W3Schools
W3Schools
W3Schools

JN-01/18

W3Schools
W3Schools
W3Schools

JN-01/18

W3Schools
W3Schools
W3Schools

JN-01/18

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 01/2018 - САНАЦИЈА ФАСАДНОГ ДЕЛА ЗГРАДЕ

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 01/2018 - САНАЦИЈА ФАСАДНОГ ДЕЛА ЗГРАДЕ

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 01/2018 - САНАЦИЈА ФАСАДНОГ ДЕЛА ЗГРАДE - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 01/2018 - САНАЦИЈА ФАСАДНОГ ДЕЛА ЗГРАДE - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА - ИЗДАВАЊЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ЗАКУП

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПИСМЕНИХ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА - ИЗДАВАЊЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ЗАКУП

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА - ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП КУХИЊЕ

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПИСМЕНИХ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА - ИЗДАВАЊЕ КУХИЊЕ У ЗАКУП

Издавање фискултурне сале у закуп 2018 - Пријава

W3Schools
W3Schools
W3Schools

Издавање фискултурне сале у закуп 2018 - Оглас

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2019

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ОДУЛУКА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ И ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019

 • ЈН-1/19 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ АПЛИКАЦИЈЕ - Конкурсна документација

  ЈН-1/19 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ АПЛИКАЦИЈЕ - Позив за подношење понуде

  Позив за подношење понуде JN 02/19 - Електрична енергија

  Конкурсна документација JN 02/19 - Електрична енергија

  W3Schools
  W3Schools
  W3Schools

  Измена позива за подношење понуде JN 02/19 - Електрична енергија

  Измена конкурсне документације JN 02/19 - Електрична енергија

  ЈН-1/19 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ АПЛИКАЦИЈЕ - Измена позива за подношење понуда

  W3Schools
  W3Schools
  W3Schools

  ЈН-1/19 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ АПЛИКАЦИЈЕ - Одлука о додели уговора

  Одлука о додели уговора JN 02/19 - Електрична енергија

  ЈН-1/19 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ АПЛИКАЦИЈЕ - Обавештење о закљученом уговору

  W3Schools
  W3Schools
  W3Schools

  Обавештење о закљученом уговору JN 02/19 - Електрична енергија

  W3Schools
  W3Schools
  W3Schools

  ЈН-3/19 - ОБНОВА СИСТЕМА ГРЕЈАЊА - позив за подношење понуде

  W3Schools
  W3Schools
  W3Schools

  ЈН-3/19 - ОБНОВА СИСТЕМА ГРЕЈАЊА - конкурсна документација

  W3Schools
  W3Schools
  W3Schools

  ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019 - Измена 1

  W3Schools
  W3Schools
  W3Schools

  ЈН-3/19 - ОБНОВА СИСТЕМА ГРЕЈАЊА - Одлука о додели уговора

  W3Schools
  W3Schools
  W3Schools

  ЈН-3/19 - ОБНОВА СИСТЕМА ГРЕЈАЊА - Обавештење о закљученом уговору