ABOUT US - VSOVSU

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

Испитни термини за смер струковна медицинска сестра

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

НАЗИВ ПРЕДМЕТАГОДИНАИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАДАТУМНАПОМЕНА
Хумана генетика1Др Наташа Чампраг Сабо23.01.2018. од 10:00
Геријатрија са негом1Др Сања Шумоња23.01.2018. од 13:00
Медијска култура1Др Бранислав Филиповић25.01.2018. од 08:30
Медицинска етика1Др Бранислав Филиповић25.01.2018. од 08:30
Филозофија здравог стила живота и исхране1Др Бранислав Филиповић25.01.2018. од 08:30
Здравствена нега1Др Сања Шумоња26.01.2018. од 10:00
Биологија1Др Наташа Чампраг Сабо29.01.2018. од 10:00
Енглески језик 11Бранко Медић29.01.2018. од 15:00
Гинекологија и акушерство2Др Јадранка Ђурановић02.02.2018. од 10:59
Радиологија са лабораторијском дијагностиком2Наташа Јурић05.02.2018. од 17:00Други део усмени: 08.02.2018 у 11.00 часова
Медицинска рехабилитација2Др Сања Шумоња23.01.2018. од 10:00
Немачки језик 12Марија Милеуснић29.01.2018. од 08:00Усмени део испита
Немачки језик 22Марија Милеуснић29.01.2018. од 08:00Усмени део испита
Ментална хигијена2Др Јасмина Кнежевић30.01.2018. од 09:30Усмени део испита: 06.02.2018. г. у 09:30
Вештина комуникације са пацијентом2Др Јасмина Кнежевић31.01.2018. од 09:30Усмени део испита: 07.02.2018. г. у 09:30
Кинезитерапија и корективна гимнастика3Др Сандра Вујков01.01.2018. од 11:0011.00 - практичан део испита; 13.00 - колоквијум и теоријски део испита
Кинезитерапија и корективна гимнастика3Др Сандра Вујков01.02.2018. од 11:0011.00 - практичан део испита; 13.00 - колоквијум и теоријски део испита
Информатика и рачунарство3Др Славољуб Хилченко02.02.2018. од 08:00
Рад са децом на болничком лечењу3Др Јасмина Кнежевић23.01.2018. од 09:30Усмени део испита: 01.02.2018. г. у 09:30
Хирургија са ортопедијом3др Бојан Баги23.01.2018. од 15:00
Методологија истраживања3Др Сања Шумоња26.01.2018. од 13:00
Менаџмент3Др Јасмина Кнежевић31.01.2018. од 09:30Усмени део испита: 07.02.2018. г. у 09:30

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК

НАЗИВ ПРЕДМЕТАГОДИНАИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАДАТУМНАПОМЕНА
Филозофија здравог стила живота и исхране1Др Бранислав Филиповић10.04.2018. од 09:00
Медицинска етика1Др Бранислав Филиповић10.04.2018. од 09:00
Медијска култура1Др Бранислав Филиповић10.04.2018. од 09:00
Здравствена нега1Др Слађана Анђелић12.04.2018. од 09:30
Енглески језик 11Бранко Медић16.04.2018. од 08:00
Геријатрија са негом1Др Слађана Анђелић17.04.2018. од 09:30
Телесни развој и здравствено васпитање1Мр Лилјана Соколова17.04.2018. од 12:00
Функционална анатомија1др Мирсад Маљановић17.04.2018. од 16:00Усмено излагање
Биологија1Др Наташа Чампраг Сабо18.04.2018. од 10:00
Хумана генетика1Др Наташа Чампраг Сабо19.04.2018. од 10:00
Физиологија1др Мирсад Маљановић20.04.2018. од 09:00Усмено излагање
Ментална хигијена2Др Јасмина Кнежевић04.04.2018. од 09:30Усмени део испита: 18.04.2018. г. у 08:30
Вештина комуникације са пацијентом2Др Јасмина Кнежевић10.04.2018. од 09:30Усмени део испита: 17.04.2018. г. у 09:30
Немачки језик 12Марија Милеуснић12.04.2018. од 08:00
Немачки језик 22Марија Милеуснић12.04.2018. од 08:00
Медицинска рехабилитација2Др Слађана Анђелић12.04.2018. од 09:30
Гинекологија и акушерство2Др Јадранка Ђурановић13.04.2018. од 15:00
Спортска медицина2др Мирсад Маљановић17.04.2018. од 16:00
Корак до здравља2Мр Лилјана Соколова18.04.2018. од 12:30
Радиологија са лабораторијском дијагностиком2Наташа Јурић20.04.2018. од 13:00
Рад са децом на болничком лечењу3Др Јасмина Кнежевић03.04.2018. од 09:30Усмени део испита: 13.04.2018. г. у 09:30
Менаџмент3Др Јасмина Кнежевић10.04.2018. од 09:30Усмени део испита: 18.04.2018. г. у 08:30
Кинезитерапија и корективна гимнастика3Др Сандра Вујков10.04.2018. од 10:0010:00 практичан испит; 11:00 колоквијум, семинарски, теоријски испит
Хирургија са ортопедијом3др Бојан Баги10.04.2018. од 15:00
Информатика и рачунарство3Др Славољуб Хилченко12.04.2018. од 08:00
Екологија3Др Наташа Чампраг Сабо16.04.2018. од 12:00
Методологија истраживања3Др Слађана Анђелић17.04.2018. од 09:30
Дијететика 13Мр Лилјана Соколова18.04.2018. од 11:00
Дијететика 23Мр Лилјана Соколова18.04.2018. од 11:30
Гојазност и болести преобилне исхране3Мр Лилјана Соколова18.04.2018. од 12:00

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

НАЗИВ ПРЕДМЕТАГОДИНАИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАДАТУМНАПОМЕНА
Енглески језик 11Бранко Медић04.06.2018. од 13:00
Здравствена нега1Др Слађана Анђелић11.06.2018. од 09:30
Медијска култура1Др Бранислав Филиповић12.06.2018. од 09:00
Медицинска етика1Др Бранислав Филиповић12.06.2018. од 09:00
Геријатрија са негом1Др Слађана Анђелић12.06.2018. од 09:30
Хигијена са епидемилогијом1Др Слађана Анђелић14.06.2018. од 09:30
Физиологија1др Мирсад Маљановић14.06.2018. од 15:00
Физиологија1др Мирсад Маљановић14.06.2018. од 15:00
Телесни развој и здравствено васпитање1Др Слађана Анђелић15.06.2018. од 09:30
Педагогија1Др Славица Костић19.06.2018. од 08:00
Хумана генетика1Др Наташа Чампраг Сабо21.06.2018. од 10:00
Биологија1Др Наташа Чампраг Сабо21.06.2018. од 11:00
Ментална хигијена2Др Јасмина Кнежевић05.06.2018. од 09:30Усмени испит: 15.06.2018. у 09:30
Немачки језик 12Марија Милеуснић08.06.2018. од 15:00
Немачки језик 22Марија Милеуснић08.06.2018. од 15:00
Вештина комуникације са пацијентом2Др Јасмина Кнежевић11.06.2018. од 09:30Усмени испит: 14.06.2018. у 09:30
Медицинска рехабилитација2Др Слађана Анђелић11.06.2018. од 09:30
Корак до здравља2Др Слађана Анђелић13.06.2018. од 09:30
Гинекологија и акушерство2Др Јадранка Ђурановић15.06.2018. од 11:00
Здравствена нега у неурологији2Др Јадранка Ђурановић15.06.2018. од 12:00
Педијатрија са негом2Др Јадранка Ђурановић22.06.2018. од 11:00
Здравствена нега у психијатрији2Др Јадранка Ђурановић22.06.2018. од 13:00
Интерна медицина са инфектологијом2Наташа Јурић25.06.2018. од 15:00Тест
Радиологија са лабораторијском дијагностиком2Наташа Јурић29.06.2018. од 15:00
Рад са децом на болничком лечењу3Др Јасмина Кнежевић04.06.2018. од 09:30Усмени испит: 12.06.2018. у 09:30
Дијететика 23Мр Лилјана Соколова04.06.2018. од 10:00Испит ће бити одржан у кабинету број 20
Информатика и рачунарство3Др Славољуб Хилченко05.06.2018. од 08:00
Менаџмент3Др Јасмина Кнежевић11.06.2018. од 09:30Усмени испит: 15.06.2018. у 09:30
Методологија истраживања3Др Слађана Анђелић12.06.2018. од 09:30
Екологија3Др Наташа Чампраг Сабо12.06.2018. од 10:00
Кинезитерапија и корективна гимнастика3Др Сандра Вујков12.06.2018. од 11:0011.00 практично; 12.00 теорија
Хирургија са ортопедијом3др Бојан Баги13.05.2018. од 12:30maksimalno 10 studenata
Ургентна медицинска стања3др Бојан Баги20.06.2018. од 15:00maksimalno 10 studenata
Ургентна медицинска стања3др Бојан Баги21.06.2018. од 15:00maksimalno 10 studenata
Ургентна медицинска стања3др Бојан Баги22.06.2018. од 15:00maksimalno 10 studenata

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

НАЗИВ ПРЕДМЕТАГОДИНАИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАДАТУМНАПОМЕНА
Енглески језик 11Бранко Медић03.09.2018. од 08:00
Здравствена нега1Др Слађана Анђелић03.09.2018. од 09:30
Геријатрија са негом1Др Слађана Анђелић03.09.2018. од 11:30
Педагогија1Др Славица Костић04.09.2018. од 08:00
Медијска култура1Др Бранислав Филиповић05.09.2018. од 09:00
Медицинска етика1Др Бранислав Филиповић05.09.2018. од 09:00
Биологија1Др Наташа Чампраг Сабо05.09.2018. од 10:00
Хумана генетика1Др Наташа Чампраг Сабо06.09.2018. од 10:00
Физиологија1др Мирсад Маљановић06.09.2018. од 16:00
Телесни развој и здравствено васпитање1Др Слађана Анђелић07.09.2018. од 09:30
Хигијена са епидемилогијом1Др Слађана Анђелић07.09.2018. од 11:30
Ментална хигијена2Др Јасмина Кнежевић03.09.2018. од 09:30Усмени испит 06.09.2018. у 09:30
Медицинска рехабилитација2Др Слађана Анђелић03.09.2018. од 11:30
Вештина комуникације са пацијентом2Др Јасмина Кнежевић04.09.2018. од 09:30Усмени испит 07.09.2018. у 09:30
Немачки језик 12Марија Милеуснић05.09.2018. од 11:00
Немачки језик 22Марија Милеуснић05.09.2018. од 11:00
Интерна медицина са инфектологијом2Наташа Јурић06.09.2018. од 15:00
Корак до здравља2Др Слађана Анђелић07.09.2018. од 09:30
Радиологија са лабораторијском дијагностиком2Наташа Јурић07.09.2018. од 10:30
Гинекологија и акушерство2Др Јадранка Ђурановић29.08.2018. од 12:00
Педијатрија са негом2Др Јадранка Ђурановић29.08.2018. од 13:00
Здравствена нега у неурологији2Др Јадранка Ђурановић30.08.2018. од 12:00
Здравствена нега у психијатрији2Др Јадранка Ђурановић30.08.2018. од 13:00
Менаџмент3Др Јасмина Кнежевић03.09.2018. од 09:30Усмени испит 06.09.2018. у 09:30
Методологија истраживања3Др Слађана Анђелић03.09.2018. од 09:30
Рад са децом на болничком лечењу3Др Јасмина Кнежевић04.09.2018. од 09:30Усмени испит 07.09.2018. у 09:30
Хирургија са ортопедијом3др Бојан Баги04.09.2018. од 15:30
Ургентна медицинска стања3др Бојан Баги04.09.2018. од 16:30
Кинезитерапија и корективна гимнастика3Др Сандра Вујков05.09.2018. од 11:0011.00 пактично; 11.30 теоријa
Дијететика 23Мр Лилјана Соколова06.09.2018. од 09:00
Екологија3Др Наташа Чампраг Сабо07.09.2018. од 11:00
Екологија3Др Наташа Чампраг Сабо07.09.2018. од 11:00
Информатика и рачунарство3Др Славољуб Хилченко28.08.2018. од 08:00

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

НАЗИВ ПРЕДМЕТАГОДИНАИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАДАТУМНАПОМЕНА
Енглески језик 11Бранко Медић17.09.2018. од 08:00
Медијска култура1Др Бранислав Филиповић17.09.2018. од 09:00
Медицинска етика1Др Бранислав Филиповић17.09.2018. од 09:00
Здравствена нега1Др Слађана Анђелић17.09.2018. од 09:30
Геријатрија са негом1Др Слађана Анђелић17.09.2018. од 09:30
Телесни развој и здравствено васпитање1Др Слађана Анђелић17.09.2018. од 09:30
Хигијена са епидемилогијом1Др Слађана Анђелић17.09.2018. од 09:30
Педагогија1Др Славица Костић20.09.2018. од 08:00
Биологија1Др Наташа Чампраг Сабо26.09.2018. од 10:00
Хумана генетика1Др Наташа Чампраг Сабо27.09.2018. од 10:00
Физиологија1др Мирсад Маљановић27.09.2018. од 16:00
Ментална хигијена2Др Јасмина Кнежевић17.09.2018. од 09:30Усмени испит 24.09.2018. у 09:30
Медицинска рехабилитација2Др Слађана Анђелић17.09.2018. од 09:30
Корак до здравља2Др Слађана Анђелић17.09.2018. од 09:30
Вештина комуникације са пацијентом2Др Јасмина Кнежевић19.09.2018. од 09:30Усмени испит 26.09.2018. у 09:30
Радиологија са лабораторијском дијагностиком2Наташа Јурић21.09.2018. од 15:00
Интерна медицина са инфектологијом2Наташа Јурић25.09.2018. од 15:00
Гинекологија и акушерство2Др Јадранка Ђурановић28.09.2018. од 11:00
Менаџмент3Др Јасмина Кнежевић17.09.2018. од 09:30Усмени испит 24.09.2018. у 09:30
Методологија истраживања3Др Слађана Анђелић17.09.2018. од 09:30
Информатика и рачунарство3Др Славољуб Хилченко18.09.2018. од 08:00
Рад са децом на болничком лечењу3Др Јасмина Кнежевић19.09.2018. од 09:30Усмени испит 26.09.2018. у 09:30
Кинезитерапија и корективна гимнастика3Др Сандра Вујков20.09.2018. од 10:0010h практично; 11h теорија - амфитеатар
Дијететика 13Мр Лилјана Соколова24.09.2018. од 10:30
Дијететика 23Мр Лилјана Соколова24.09.2018. од 10:30
Хирургија са ортопедијом3др Бојан Баги26.09.2018. од 15:00
Ургентна медицинска стања3др Бојан Баги26.09.2018. од 16:30
Екологија3Др Наташа Чампраг Сабо28.09.2018. од 11:00
Екологија3Др Наташа Чампраг Сабо28.09.2018. од 11:00