This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Студенти се оспособљавају за самосталан рад у оквиру здравствене неге на свим нивоима здравствене заштите становништва

Где може да ради?

 • У диспанзерима, домовима здравља, кућној нези, патронажној служби, саветовалиштима, превентивним центрима, приватном здравственом сектору
 • У општим и специјалним болницама, рехабилитационим центрима, у клиничким центрима, заводима и институтима
 • У домовима за старе и геронтолошким центрима
 • У домовима и школама за децу са посебним потребама
 • У предшколском, основном и средњем образовању

Које послове може да обавља?

 • Струковна медицинска сестра је оспособљена за рад у оквиру здравствене неге и припреме за дијагностичке поступке у општој медицини и свим специјалистичким дисциплинама
 • Струковна медицинска сестра је оспособљена за самосталан здравствено-васпитни рад и превентивну здравствену негу са корисницима здравствене заштите, са здравом популацијом и оболелима.
 • У свом раду струковна медицинска сестра спроводи психолошку потпору пацијента и породице, посебно код тешких болесника.

Струковна медицинска сестра може да буде приватни предузетник

 • Дом за стара и одрасла лица
 • Предузеће за превоз пацијената, инвалида и тешко покретних особа
 • Амбуланта за здравствену негу

Школовање је могуће о трошку државе и у форми самофинансирања.

Студијски програм је компатибилан са програмима одговарајућих школа у иностранству, чиме се стиче могућност признавања дипломе и ван наше земље.

Више информација на www.vsovsu.rs