ABOUT US - VSOVSU

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

Испитни термини за смер струковни васпитач

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

НАЗИВ ПРЕДМЕТАГОДИНАИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАДАТУМНАПОМЕНА
Инклузивна педагогија1Др Славољуб Хилченко02.02.2018. од 08:00
Руски језик 11Радосав Рашчанин05.02.2018. од 10:00
Руски језик 21Радосав Рашчанин05.02.2018. од 10:00
Партнерство вртића,породице и школе1Др Славица Костић06.02.2018. од 08:00
Драмска радионица 1Ева Вишњић22.01.2018. од 10:00
Општа педагогија1Др Славица Костић23.01.2018. од 08:00
Општа психологија1Др Јасмина Кнежевић23.01.2018. од 09:30Усмени део испита: 01.02.2018. г. у 09:30
Мађарски језик са културом говора (Magyar nyelv és beszédkultúra - magyar tannyelven)1Др Емеше Мате24.01.2018. од 08:00
Специјална педагогија1Др Власта Липовац24.01.2018. од 10:00
Дидактичка средства у вртићу1Ева Вишњић24.01.2018. од 10:00
Социологија образовања1Др Бранислав Филиповић25.01.2018. од 08:30
Социологија детињства1Др Бранислав Филиповић25.01.2018. од 08:30
Медијска култура са основама комуникологије1Др Бранислав Филиповић25.01.2018. од 08:30
Филозофија религије1Др Бранислав Филиповић25.01.2018. од 08:30
Филозофија1Др Бранислав Филиповић25.01.2018. од 08:30
Здравствено васпитање и безбедност деце1Мр Лилјана Соколова26.01.2018. од 12:30
Немачки језик 11Марија Милеуснић29.01.2018. од 08:00Усмени део испита
Немачки језик 21Марија Милеуснић29.01.2018. од 08:00Усмени део испита
Енглески језик 11Бранко Медић29.01.2018. од 15:00
Развојна психологија1Др Јасмина Кнежевић30.01.2018. од 09:30Усмени део испита: 06.02.2018. г. у 09:30
Методика развоја почетних математичких појмова 12Др Славољуб Хилченко02.02.2018. од 10:00
Примена рачунара у вртићу2Др Славољуб Хилченко02.02.2018. од 12:00
Методика васпитно-образовног рада2Др Славица Костић06.02.2018. од 08:00
Породична педагогија2Др Славица Костић06.02.2018. од 08:00
Књижевност за децу2Др Емеше Мате24.01.2018. од 08:00
Методика развоја говора 12Др Емеше Мате24.01.2018. од 08:00
Психологија емоција2Др Јасмина Кнежевић24.01.2018. од 09:30Усмени део испита: 05.02.2018. г. у 09:30
Вокално-инструменталнa настава 12Јасна Јовићевић24.01.2018. од 10:30
Вокално-инструменталнa настава 22Јасна Јовићевић24.01.2018. од 10:30
Радионица за игру2Ева Вишњић24.01.2018. од 12:00
Социологија2Др Бранислав Филиповић25.01.2018. од 08:30
Педагошка психологија2Др Надежда Родић25.01.2018. од 09:00
Вокално-инструменталнa настава 22Јасна Јовићевић25.09.2018. од 08:30
Педагошка дијагностика2Др Надежда Родић26.01.2018. од 09:00
Предшколска педагогија 2Др Славица Костић30.01.2018. од 08:00
Ментална хигијена2Др Јасмина Кнежевић30.01.2018. од 09:30Усмени део испита: 06.02.2018. г. у 09:30
Методика развоја почетних математичких појмова 23Др Славољуб Хилченко02.02.2018. од 11:00
Методика неге и васпитања деце раног узраста3Др Славица Костић06.02.2018. од 08:00
Рад са даровитом децом3Др Славица Костић06.02.2018. од 08:00
Рад са децом на болничком лечењу3Др Јасмина Кнежевић23.01.2018. од 09:30Усмени део испита: 01.02.2018. г. у 09:30
Сценска уметност и луткарство3Ева Вишњић23.01.2018. од 10:00
Дидактички материјали3Ева Вишњић23.01.2018. од 12:00
Методика музичког васпитања 13Јасна Јовићевић24.01.2018. од 09:00
Методика физичког васпитања 13Др Веселин Бунчић25.01.2018. од 12:00
Корективни педагошки рад3Др Надежда Родић26.01.2018. од 09:00
Методика упознавања околине 13Др Наташа Чампраг Сабо26.01.2018. од 10:00
Методика упознавања околине 13Др Наташа Чампраг Сабо29.01.2019. од 10:00
Стручна пракса 13Ева Вишњић30.01.2018. од 10:00
Стручна пракса 23Ева Вишњић30.01.2018. од 10:00
Стручна пракса 33Ева Вишњић30.01.2018. од 10:00
Стручна пракса 43Ева Вишњић30.01.2018. од 10:00
Стручна пракса 53Ева Вишњић30.01.2018. од 10:00
Стручна пракса 63Ева Вишњић30.01.2018. од 10:00

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК

НАЗИВ ПРЕДМЕТАГОДИНАИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАДАТУМНАПОМЕНА
Општа психологија1Др Јасмина Кнежевић03.04.2018. од 09:30Усмени део испита: 13.04.2018. г. у 09:30
Развојна психологија1Др Јасмина Кнежевић04.04.2018. од 09:30Усмени део испита: 18.04.2018. г. у 08:30
Социологија образовања1Др Бранислав Филиповић10.04.2018. од 09:00
Социологија детињства1Др Бранислав Филиповић10.04.2018. од 09:00
Филозофија1Др Бранислав Филиповић10.04.2018. од 09:00
Филозофија религије1Др Бранислав Филиповић10.04.2018. од 09:00
Медијска култура са основама комуникологије1Др Бранислав Филиповић10.04.2018. од 09:00
Српски језик са културом говора1Др Војо Ковачевић10.04.2018. од 10:00Усмени део испита исти дан у 13 часова
Мађарски језик са културом говора (Magyar nyelv és beszédkultúra - magyar tannyelven)1Др Емеше Мате11.04.2018. од 08:00
Партнерство вртића,породице и школе1Др Славица Костић11.04.2018. од 08:30
Општа педагогија1Др Славица Костић11.04.2018. од 08:30
Методологија педагошког истраживања1Др Власта Липовац11.04.2018. од 13:00
Информатика и рачунарство1Др Славољуб Хилченко12.04.2018. од 08:00
Инклузивна педагогија1Др Славољуб Хилченко12.04.2018. од 08:00
Немачки језик 11Марија Милеуснић12.04.2018. од 08:00
Немачки језик 21Марија Милеуснић12.04.2018. од 08:00
Драмска радионица 1Ева Вишњић12.04.2018. од 12:00
Енглески језик 11Бранко Медић16.04.2018. од 08:00
Дидактичка средства у вртићу1Ева Вишњић17.04.2018. од 11:00
Здравствено васпитање и безбедност деце1Мр Лилјана Соколова17.04.2018. од 11:00
Психологија емоција2Др Јасмина Кнежевић03.04.2018. од 09:30Усмени део испита: 13.04.2018. г. у 09:30
Ментална хигијена2Др Јасмина Кнежевић04.04.2018. од 09:30Усмени део испита: 18.04.2018. г. у 08:30
Социологија2Др Бранислав Филиповић10.04.2018. од 09:00
Књижевност за децу2Др Војо Ковачевић10.04.2018. од 10:00Усмени део испита исти дан у 13 часова
Књижевност за децу2Др Емеше Мате11.04.2018. од 08:00
Методика развоја говора 12Др Емеше Мате11.04.2018. од 08:00
Методика васпитно-образовног рада2Др Славица Костић11.04.2018. од 08:30
Породична педагогија2Др Славица Костић11.04.2018. од 08:30
Предшколска педагогија 2Др Славица Костић11.04.2018. од 08:30
Методика развоја почетних математичких појмова 12Др Славољуб Хилченко12.04.2018. од 10:00
Примена рачунара у вртићу2Др Славољуб Хилченко12.04.2018. од 12:00
Педагошка психологија2Др Надежда Родић13.04.2018. од 12:30
Вокално-инструменталнa настава 12Јасна Јовићевић16.04.2018. од 11:30
Вокално-инструменталнa настава 22Јасна Јовићевић16.04.2018. од 11:30
Педагошка дијагностика2Др Надежда Родић16.04.2018. од 12:30
Методика развоја почетних математичких појмова 12Илдико Ђокић17.04.2018. од 10:00На мађарском језику
Телесни развој и здравствено васпитање2Мр Лилјана Соколова17.04.2018. од 12:00
Рад са децом на болничком лечењу3Др Јасмина Кнежевић03.04.2018. од 09:30Усмени део испита: 13.04.2018. г. у 09:30
Методика неге и васпитања деце раног узраста3Др Славица Костић11.04.2018. од 08:30
Рад са даровитом децом3Др Славица Костић11.04.2018. од 08:30
Методика ликовног васпитања 13Нора Еветовић12.04.2018. од 10:30
Методика ликовног васпитања 23Нора Еветовић12.04.2018. од 10:30
Методика развоја почетних математичких појмова 23Др Славољуб Хилченко12.04.2018. од 11:00
Дидактички материјали3Ева Вишњић12.04.2018. од 13:00
Корективни педагошки рад3Др Надежда Родић13.04.2018. од 12:30
Методика упознавања околине 13Др Наташа Чампраг Сабо16.04.2018. од 10:00
Методика музичког васпитања 13Јасна Јовићевић16.04.2018. од 11:30
Методика музичког васпитања 23Јасна Јовићевић16.04.2018. од 11:30
Дидактички материјали3Илдико Ђокић17.04.2018. од 10:30На мађарском језику
Сценска уметност и луткарство3Ева Вишњић17.04.2018. од 12:00
Корак до здравља3Мр Лилјана Соколова18.04.2018. од 12:30
Стручна пракса 13Ева Вишњић19.04.2018. од 12:00све праксе од 1 до 6 (за све три године)
Методика физичког васпитања 13Др Веселин Бунчић20.04.2018. од 11:00

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

НАЗИВ ПРЕДМЕТАГОДИНАИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАДАТУМНАПОМЕНА
Мађарски језик са културом говора (Magyar nyelv és beszédkultúra - magyar tannyelven)1Др Емеше Мате04.06.2018. од 08:00
Општа психологија1Др Јасмина Кнежевић04.06.2018. од 09:30Усмени испит: 12.06.2018. у 09:30
Енглески језик 11Бранко Медић04.06.2018. од 13:00
Енглески језик 11Бранко Медић04.06.2018. од 13:00
Информатика и рачунарство1Др Славољуб Хилченко05.06.2018. од 08:00
Инклузивна педагогија1Др Славољуб Хилченко05.06.2018. од 08:00
Методологија педагошког истраживања1Др Власта Липовац06.06.2018. од 10:00
Немачки језик 11Марија Милеуснић08.06.2018. од 15:00
Немачки језик 21Марија Милеуснић08.06.2018. од 15:00
Развојна психологија1Др Јасмина Кнежевић11.06.2018. од 09:30Усмени испит: 15.06.2018. у 09:30
Српски језик са културом говора1Др Војо Ковачевић11.06.2018. од 12:00Усмени део испита је исти дан од 14 часова
Филозофија религије1Др Бранислав Филиповић12.06.2018. од 09:00
Медијска култура са основама комуникологије1Др Бранислав Филиповић12.06.2018. од 09:00
Социологија детињства1Др Бранислав Филиповић12.06.2018. од 09:00
Драмска радионица 1Ева Вишњић15.06.2018. од 09:00
Руски језик 11Радосав Рашчанин18.06.2018. од 12:00
Руски језик 21Радосав Рашчанин18.06.2018. од 12:00
Алтернативни модели васпитног-образовног рада1Др Славица Костић19.06.2018. од 08:00
Општа педагогија1Др Славица Костић21.06.2018. од 08:00
Дидактичка средства у вртићу1Ева Вишњић22.06.2018. од 09:00
Књижевност за децу2Др Емеше Мате04.06.2018. од 08:00
Методика развоја говора 12Др Емеше Мате04.06.2018. од 08:00
Психологија емоција2Др Јасмина Кнежевић04.06.2018. од 09:30Усмени испит: 14.06.2018. у 09:30
Вокално-инструменталнa настава 12Јасна Јовићевић04.06.2018. од 10:30
Вокално-инструменталнa настава 22Јасна Јовићевић04.06.2018. од 10:30
Музичка радионица2Јасна Јовићевић04.06.2018. од 10:30
Ментална хигијена2Др Јасмина Кнежевић05.06.2018. од 09:30Усмени испит: 15.06.2018. у 09:30
Методика развоја почетних математичких појмова 12Илдико Ђокић05.06.2018. од 10:30На мађарском језику
Радионица за игру2Илдико Ђокић06.06.2018. од 10:00
Методика развоја говора 12Др Светислав Рајшић06.06.2018. од 12:00
Књижевност за децу2Др Војо Ковачевић11.06.2018. од 12:00Усмени део испита је исти дан од 14 часова
Породична педагогија2Др Славица Костић12.06.2018. од 08:00
Методика развоја почетних математичких појмова 12Др Славољуб Хилченко12.06.2018. од 08:00
Социологија2Др Бранислав Филиповић12.06.2018. од 09:00
Примена рачунара у вртићу2Др Славољуб Хилченко12.06.2018. од 13:00
Методика васпитно-образовног рада2Др Славица Костић14.06.2018. од 08:00
Педагошка психологија2Др Надежда Родић14.06.2018. од 12:00Тест
Телесни развој и здравствено васпитање2Др Слађана Анђелић15.06.2018. од 09:30
Педагошка дијагностика2Др Надежда Родић18.06.2018. од 12:00Тест
Предшколска педагогија 2Др Славица Костић21.06.2018. од 08:00
Методика музичког васпитања 13Јасна Јовићевић04.06.2018. од 09:00
Методика музичког васпитања 23Јасна Јовићевић04.06.2018. од 09:00
Рад са децом на болничком лечењу3Др Јасмина Кнежевић04.06.2018. од 09:30Усмени испит: 12.06.2018. у 09:30
Методика ликовног васпитања 13Нора Еветовић04.06.2018. од 11:00
Методика ликовног васпитања 23Нора Еветовић04.06.2018. од 11:30
Методика неге и васпитања деце раног узраста3Др Славица Костић05.06.2018. од 08:00
Стручна пракса 13Ева Вишњић05.06.2018. од 08:00све праксе од 1 до 6 (за све три године)
Методика физичког васпитања 13Др Веселин Бунчић06.06.2018. од 10:00
Методика физичког васпитања 23Др Веселин Бунчић06.06.2018. од 10:00
Рад са даровитом децом3Др Славица Костић07.06.2018. од 08:00
Методика упознавања околине 13Др Наташа Чампраг Сабо11.06.2018. од 10:00
Методика развоја почетних математичких појмова 23Др Славољуб Хилченко12.06.2018. од 12:00
Корак до здравља3Др Слађана Анђелић13.06.2018. од 09:30
Корективни педагошки рад3Др Надежда Родић14.06.2018. од 12:00Тест
Сценска уметност и луткарство3Ева Вишњић15.06.2018. од 09:00
Дидактички материјали3Ева Вишњић22.06.2018. од 09:00

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

НАЗИВ ПРЕДМЕТАГОДИНАИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАДАТУМНАПОМЕНА
Енглески језик 11Бранко Медић03.09.2018. од 08:00
Развојна психологија1Др Јасмина Кнежевић03.09.2018. од 09:30Усмени испит 06.09.2018. у 09:30
Драмска радионица 1Ева Вишњић03.09.2018. од 10:00
Методологија педагошког истраживања1Др Власта Липовац03.09.2018. од 11:00
Алтернативни модели васпитног-образовног рада1Др Славица Костић04.09.2018. од 08:00
Општа педагогија1Др Славица Костић04.09.2018. од 08:00
Општа психологија1Др Јасмина Кнежевић04.09.2018. од 09:30Усмени испит 07.09.2018. у 09:30
Дидактичка средства у вртићу1Ева Вишњић04.09.2018. од 10:30
Филозофија религије1Др Бранислав Филиповић05.09.2018. од 09:00
Медијска култура са основама комуникологије1Др Бранислав Филиповић05.09.2018. од 09:00
Социологија детињства1Др Бранислав Филиповић05.09.2018. од 09:00
Немачки језик 11Марија Милеуснић05.09.2018. од 11:00
Немачки језик 21Марија Милеуснић05.09.2018. од 11:00
Српски језик са културом говора1Др Војо Ковачевић05.09.2018. од 11:00Усмени део испита је у 13:00 истог дана
Мађарски језик са културом говора (Magyar nyelv és beszédkultúra - magyar tannyelven)1Др Емеше Мате27.08.2018. од 08:00
Информатика и рачунарство1Др Славољуб Хилченко28.08.2018. од 08:00
Инклузивна педагогија1Др Славољуб Хилченко28.08.2018. од 08:00
Ментална хигијена2Др Јасмина Кнежевић03.09.2018. од 09:30Усмени испит 06.09.2018. у 09:30
Педагошка психологија2Др Надежда Родић03.09.2018. од 10:00
Педагошка дијагностика2Др Надежда Родић03.09.2018. од 10:00
Породична педагогија2Др Славица Костић04.09.2018. од 08:00
Методика васпитно-образовног рада2Др Славица Костић04.09.2018. од 08:00
Предшколска педагогија 2Др Славица Костић04.09.2018. од 08:00
Психологија емоција2Др Јасмина Кнежевић04.09.2018. од 09:30Усмени испит 07.09.2018. у 09:30
Социологија2Др Бранислав Филиповић05.09.2018. од 09:00
Методика развоја почетних математичких појмова 12Илдико Ђокић05.09.2018. од 10:00На мађарском језику
Радионица за игру2Илдико Ђокић05.09.2018. од 10:00На мађарском језику
Књижевност за децу2Др Војо Ковачевић05.09.2018. од 11:00Усмени део испита је у 13:00 истог дана
Вокално-инструменталнa настава 12Јасна Јовићевић05.09.2018. од 11:15
Вокално-инструменталнa настава 22Јасна Јовићевић05.09.2018. од 11:15
Музичка радионица2Јасна Јовићевић05.09.2018. од 11:15
Телесни развој и здравствено васпитање2Др Слађана Анђелић07.09.2018. од 09:30
Књижевност за децу2Др Емеше Мате27.08.2018. од 08:00
Методика развоја говора 12Др Емеше Мате27.08.2018. од 08:00
Методика развоја почетних математичких појмова 12Др Славољуб Хилченко29.08.2018. од 08:00
Примена рачунара у вртићу2Др Славољуб Хилченко29.08.2018. од 13:00
Корективни педагошки рад3Др Надежда Родић03.09.2018. од 10:00
Дидактички материјали3Ева Вишњић03.09.2018. од 11:00
Методика ликовног васпитања 13Нора Еветовић03.09.2018. од 11:00
Методика ликовног васпитања 23Нора Еветовић03.09.2018. од 11:30
Методика неге и васпитања деце раног узраста3Др Славица Костић04.09.2018. од 08:00
Рад са даровитом децом3Др Славица Костић04.09.2018. од 08:00
Рад са децом на болничком лечењу3Др Јасмина Кнежевић04.09.2018. од 09:30Усмени испит 07.09.2018. у 09:30
Сценска уметност и луткарство3Ева Вишњић04.09.2018. од 10:00
Стручна пракса 13Ева Вишњић04.09.2018. од 11:00Стручна пракса 1 - 6 (све године)
Методика музичког васпитања 13Јасна Јовићевић05.09.2018. од 10:00
Методика музичког васпитања 23Јасна Јовићевић05.09.2018. од 10:00
Корак до здравља3Др Слађана Анђелић07.09.2018. од 09:30
Методика упознавања околине 13Др Наташа Чампраг Сабо07.09.2018. од 10:00
Методика развоја почетних математичких појмова 23Др Славољуб Хилченко29.08.2018. од 12:00
Методика физичког васпитања 13Др Веселин Бунчић31.08.2018. од 10:00
Методика физичког васпитања 23Др Веселин Бунчић31.08.2018. од 10:00

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

НАЗИВ ПРЕДМЕТАГОДИНАИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАДАТУМНАПОМЕНА
Енглески језик 11Бранко Медић17.09.2018. од 08:00
Филозофија религије1Др Бранислав Филиповић17.09.2018. од 09:00
Медијска култура са основама комуникологије1Др Бранислав Филиповић17.09.2018. од 09:00
Социологија детињства1Др Бранислав Филиповић17.09.2018. од 09:00
Развојна психологија1Др Јасмина Кнежевић17.09.2018. од 09:30Усмени испит 24.09.2018. у 09:30
Драмска радионица 1Ева Вишњић17.09.2018. од 10:00
Дидактичка средства у вртићу1Ева Вишњић17.09.2018. од 11:00
Информатика и рачунарство1Др Славољуб Хилченко18.09.2018. од 08:00
Инклузивна педагогија1Др Славољуб Хилченко18.09.2018. од 08:00
Општа психологија1Др Јасмина Кнежевић19.09.2018. од 09:30Усмени испит 26.09.2018. у 09:30
Српски језик са културом говора1Др Војо Ковачевић19.09.2018. од 12:00Усмени у 13 часова
Култура говора и комуникације 1Др Војо Ковачевић19.09.2018. од 12:00Усмени у 13 часова
Алтернативни модели васпитног-образовног рада1Др Славица Костић20.09.2018. од 08:00
Општа педагогија1Др Славица Костић20.09.2018. од 08:00
Руски језик 11Радосав Рашчанин20.09.2018. од 11:00
Руски језик 21Радосав Рашчанин20.09.2018. од 11:00
Здравствено васпитање и безбедност деце1Мр Лилјана Соколова24.09.2018. од 10:30
Методологија педагошког истраживања1Др Власта Липовац26.09.2018. од 11:00
Мађарски језик са културом говора (Magyar nyelv és beszédkultúra - magyar tannyelven)1Др Емеше Мате28.09.2018. од 08:00
Социологија2Др Бранислав Филиповић17.09.2018. од 09:00
Ментална хигијена2Др Јасмина Кнежевић17.09.2018. од 09:30Усмени испит 24.09.2018. у 09:30
Телесни развој и здравствено васпитање2Др Слађана Анђелић17.09.2018. од 09:30
Методика развоја почетних математичких појмова 12Др Славољуб Хилченко18.09.2018. од 10:00
Примена рачунара у вртићу2Др Славољуб Хилченко18.09.2018. од 12:00
Психологија емоција2Др Јасмина Кнежевић19.09.2018. од 09:30Усмени испит 26.09.2018. у 09:30
Књижевност за децу2Др Војо Ковачевић19.09.2018. од 12:00Усмени у 13 часова
Методика развоја говора 12Др Војо Ковачевић19.09.2018. од 12:00Усмени у 13 часова
Породична педагогија2Др Славица Костић20.09.2018. од 08:00
Методика васпитно-образовног рада2Др Славица Костић20.09.2018. од 08:00
Предшколска педагогија 2Др Славица Костић20.09.2018. од 08:00
Методика развоја говора 12Др Светислав Рајшић21.09.2018. од 14:00Други рок је 24.09. у 14 ч
Методика развоја говора 12Др Светислав Рајшић21.09.2018. од 14:00Други рок је 24.09. у 14 ч
Педагошка психологија2Др Надежда Родић24.09.2018. од 11:30
Вокално-инструменталнa настава 12Јасна Јовићевић25.09.2018. од 08:30
Музичка радионица2Јасна Јовићевић25.09.2018. од 08:30
Педагошка дијагностика2Др Надежда Родић25.09.2018. од 10:00
Радионица за игру2Илдико Ђокић25.09.2018. од 10:00
Методика развоја почетних математичких појмова 12Илдико Ђокић25.09.2018. од 10:00На мађарском језику
Књижевност за децу2Др Емеше Мате28.09.2018. од 08:00
Методика развоја говора 12Др Емеше Мате28.09.2018. од 08:00
Стручна пракса 13Ева Вишњић17.09.2018. од 09:00Све праксе од 1 до 6 (сви семестри)
Корак до здравља3Др Слађана Анђелић17.09.2018. од 09:30
Методика физичког васпитања 13Др Веселин Бунчић17.09.2018. од 10:00
Методика физичког васпитања 23Др Веселин Бунчић17.09.2018. од 10:00
Дидактички материјали3Ева Вишњић17.09.2018. од 11:00
Сценска уметност и луткарство3Ева Вишњић17.09.2018. од 12:00
Методика развоја почетних математичких појмова 23Др Славољуб Хилченко18.09.2018. од 11:00
Рад са децом на болничком лечењу3Др Јасмина Кнежевић19.09.2018. од 09:30Усмени испит 26.09.2018. у 09:30
Методика развоја говора 23Др Војо Ковачевић19.09.2018. од 12:00Усмени у 13 часова
Методика неге и васпитања деце раног узраста3Др Славица Костић20.09.2018. од 08:00
Рад са даровитом децом3Др Славица Костић20.09.2018. од 08:00
Методика ликовног васпитања 13Нора Еветовић21.09.2018. од 11:00
Методика ликовног васпитања 23Нора Еветовић21.09.2018. од 11:30
Методика музичког васпитања 13Јасна Јовићевић25.09.2018. од 08:30
Методика музичког васпитања 23Јасна Јовићевић25.09.2018. од 08:30
Корективни педагошки рад3Др Надежда Родић25.09.2018. од 10:00
Методика развоја почетних математичких појмова 23Илдико Ђокић25.09.2018. од 10:00На мађарском језику
Дидактички материјали3Илдико Ђокић25.09.2018. од 10:00
Методика упознавања околине 13Др Наташа Чампраг Сабо28.09.2018. од 10:00