Испитни термини за смер струковни васпитач

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

НАЗИВ ПРЕДМЕТАГОДИНАИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАДАТУМНАПОМЕНА
Драмска радионица 1Ева Вишњић, спец.22.01.2018. од 10:00
Општа психологија1Др спец. Јасмина Кнежевић23.01.2018. од 09:30Усмени део испита: 01.02.2018. г. у 09:30
Мађарски језик са културом говора (Magyar nyelv és beszédkultúra - magyar tannyelven)1Др Емеше Мате24.01.2018. од 08:00
Дидактичка средства у вртићу1Ева Вишњић, спец.24.01.2018. од 10:00
Здравствено васпитање и безбедност деце1Мр сци. Лилјана Соколова26.01.2018. од 12:30
Развојна психологија1Др спец. Јасмина Кнежевић30.01.2018. од 09:30Усмени део испита: 06.02.2018. г. у 09:30
Књижевност за децу2Др Емеше Мате24.01.2018. од 08:00
Методика развоја говора 12Др Емеше Мате24.01.2018. од 08:00
Психологија емоција2Др спец. Јасмина Кнежевић24.01.2018. од 09:30Усмени део испита: 05.02.2018. г. у 09:30
Радионица за игру2Ева Вишњић, спец.24.01.2018. од 12:00
Педагошка психологија2Др Надежда Родић25.01.2018. од 09:00
Педагошка дијагностика2Др Надежда Родић26.01.2018. од 09:00
Телесни развој и здравствено васпитање2Др мед. Каролина Берењи26.01.2018. од 11:00Интегрални колоквијум 22.01.2018. у 10 часова
Ментална хигијена2Др спец. Јасмина Кнежевић30.01.2018. од 09:30Усмени део испита: 06.02.2018. г. у 09:30
Рад са децом на болничком лечењу3Др спец. Јасмина Кнежевић23.01.2018. од 09:30Усмени део испита: 01.02.2018. г. у 09:30
Сценска уметност и луткарство3Ева Вишњић, спец.23.01.2018. од 10:00
Дидактички материјали3Ева Вишњић, спец.23.01.2018. од 12:00
Методика физичког васпитања 13Др Веселин Бунчић25.01.2018. од 12:00
Корективни педагошки рад3Др Надежда Родић26.01.2018. од 09:00
Методика упознавања околине 13Др Наташа Чампраг Сабо26.01.2018. од 10:00
Стручна пракса 13Ева Вишњић, спец.30.01.2018. од 10:00
Стручна пракса 23Ева Вишњић, спец.30.01.2018. од 10:00
Стручна пракса 33Ева Вишњић, спец.30.01.2018. од 10:00
Стручна пракса 43Ева Вишњић, спец.30.01.2018. од 10:00
Стручна пракса 53Ева Вишњић, спец.30.01.2018. од 10:00
Стручна пракса 63Ева Вишњић, спец.30.01.2018. од 10:00

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК

НАЗИВ ПРЕДМЕТАГОДИНАИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАДАТУМНАПОМЕНА
Мађарски језик са културом говора (Magyar nyelv és beszédkultúra - magyar tannyelven)1Др Емеше Мате02.04.2018. од 08:00
Општа психологија1Др спец. Јасмина Кнежевић03.04.2018. од 09:30Усмени део испита: 11.04.2018. г. у 09:30
Развојна психологија1Др спец. Јасмина Кнежевић04.04.2018. од 09:30Усмени део испита: 18.04.2018. г. у 09:30
Књижевност за децу2Др Емеше Мате02.04.2018. од 08:00
Методика развоја говора 12Др Емеше Мате02.04.2018. од 08:00
Психологија емоција2Др спец. Јасмина Кнежевић03.04.2018. од 09:30Усмени део испита: 17.04.2018. г. у 09:30
Ментална хигијена2Др спец. Јасмина Кнежевић04.04.2018. од 09:30Усмени део испита: 18.04.2018. г. у 09:30
Телесни развој и здравствено васпитање2Др мед. Каролина Берењи19.04.2018. од 11:00Интегрални колоквијум 12.04.2018. у 10 часова
Рад са децом на болничком лечењу3Др спец. Јасмина Кнежевић03.04.2018. од 09:30Усмени део испита: 11.04.2018. г. у 09:30
Методика упознавања околине 13Др Наташа Чампраг Сабо16.04.2018. од 10:00

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

НАЗИВ ПРЕДМЕТАГОДИНАИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАДАТУМНАПОМЕНА
Мађарски језик са културом говора (Magyar nyelv és beszédkultúra - magyar tannyelven)1Др Емеше Мате04.06.2018. од 08:00
Књижевност за децу2Др Емеше Мате04.06.2018. од 08:00
Методика развоја говора 12Др Емеше Мате04.06.2018. од 08:00
Методика упознавања околине 13Др Наташа Чампраг Сабо11.06.2018. од 10:00
Методика упознавања околине 13Др Наташа Чампраг Сабо11.06.2018. од 10:00

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

НАЗИВ ПРЕДМЕТАГОДИНАИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАДАТУМНАПОМЕНА
Мађарски језик са културом говора (Magyar nyelv és beszédkultúra - magyar tannyelven)1Др Емеше Мате27.08.2018. од 08:00
Књижевност за децу2Др Емеше Мате27.08.2018. од 08:00
Методика развоја говора 12Др Емеше Мате27.08.2018. од 08:00

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

НАЗИВ ПРЕДМЕТАГОДИНАИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАДАТУМНАПОМЕНА
Мађарски језик са културом говора (Magyar nyelv és beszédkultúra - magyar tannyelven)1Др Емеше Мате28.09.2018. од 08:00
Књижевност за децу2Др Емеше Мате28.09.2018. од 08:00
Методика развоја говора 12Др Емеше Мате28.09.2018. од 08:00