This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

16.05.2024. 13:12 | КОНКУРС ЗА СПОРТСКОГ ОПЕРАТИВНОГ ТРЕНЕРА/УЧИТЕЉА

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, на основу Закона о спорту и Дозволе за рад број 66-00-00478/3/2021-03 издате од Министарства омладине и спорта РС, у сарадњи са Спортским Савезом Србије и надлежним националним гранским спортским савезима расписује

КОНКУРС за упис кандидата на програме стручног оспособљавања лица за обављање одређених стручних послова у области спорта III и IV нивоа, у оквиру занимања тренер у спорту:

 • СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР (III НИВО)
 • СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР - СПОРТСКИ УЧИТЕЉ (IV НИВО)

 

Програми стручног оспособљавања су обима: 360 часова.

IV ниво оспособљавања је везан за рад са децом (лица млађа од 16 година).

Пријављивање кандидата могуће је извршити лично у канцеларији број 12 на ВШССОВИТ, ул. Банијска бр. 67 у Суботици (од 9 до 12 часова), као и он-лајн, путем сајта Школе (http://vsovsu.rs/novi/index.php/studije/operativni-treneri), у делу главног менија: Студије / Курс за оперативне тренере.

Рок за пријаву је закључно са 07.06.2024. године. Почетак Курса je 17.06.2024. године.

Пријављивање се врши у складу са чланом 34. и чланом 35. Правилника о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту („Сл. Гласник РС“, бр. 60/2020). Приликом пријављивања потребно је приложити следећа документа:

 • попуњен Пријавни лист;
 • једну фотографију 4x5cm;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • доказ о општој здравственој способности и посебној способности за бављење стручним радом у одређеној грани спорта (уверење које издаје лекар специјалиста спортске медицине и уверење не сме бити старије од месец дана);
 • копију дипломе о завршеном претходном образовању, при чему је минимум завршено средње образовање у трогодишњем и четворогодишњем трајању (оригинал на увид);
 • копију важеће личне карте / електронски очитана лична карта;
 • потврду из спортског клуба надлежног територијалног или националног гранског Спорског савеза о предходном спортском стажу;
 • доказ о уплати прве рате обуке (примерак уплатнице);
 • потврда од стране Спортског Савеза Србије или Спортског Савеза Суботице којом потврђују да упућују кандидата на програм стручног оспособљавања;
 • копију уверења о завршеном програму стручног оспособљавања 3. нивоа (оргинал на увид - само кандидати који уписују програм стручног оспособљавања 4. нивоа-спортски оперативни тренр/спортски учитељ).)

 

Цена обуке је 44.000 динара и може се платити у две рате.

Цене програма за кандидате који су чланови Спортског Савеза Србије и Спортског Савеза Суботице је 30.000 динара уз могућност плаћања на 2 рате / прва рата при упису, а друга најкасније до 15.09.2024. године. Пријава, наставна грађа у електронском облику, полагање испита, издавање Уверења и вођење комплетне документације су урачунати у цену. Плаћање се врши на рачун број: 840-446666-88 са назнаком „курс за оперативне тренере“.

Детаљније информације у вези са расписаним Конкурсом можете добити од Руководиоца стручног оспособљавања Ненада Јерковића, спец., наставника вештина путем мејла: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ';document.getElementById('cloak75df20dda5af9307f5171511c083e07b').innerHTML += ''+addy_text75df20dda5af9307f5171511c083e07b+'<\/a>'; или телефона 060/0601929.


Konkurs-OST-05-2024.pdf

СКИНИ ФАЈЛ
ПОГЛЕДАЈ НА ГУГЛ ДРАЈВУ
W3Schools