This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

25.08.2023. 14:27 | УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА У СУБОТИЦИ У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА У СУБОТИЦИ У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

 

Кандидати који су  стекли право за упис на основне струковне студије у Високој  школи струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, на студијском програму: Струковни  васпитач деце предшколског узраста, Струковни тренер у спорту, Струковни нутрициониста дијететича, Здравствена нега (Струковна медицинска сестра) и Струковни пословни информатичар и кандидати на мастер струковним студијама студијски програм: Мастер струковни васпитач и Мастер тренер у спорту долазе на упис у просторију бр.12. и  прилажу следећу документацију:

 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

- два обрасца ШВ-20 (добијају у школи),

- две фотографије за индекс формата 3,5 x 4,5 цм,

- индекс (добијају у школи),

- доказ о уплати трошкова уписа у износу од 8 500,00 динара (за све студенте буџет и самофинасирање),

 

- СТУДЕНТИ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ, ПОРЕД НАВЕДЕНОГ, ДОСТАВЉАЈУ И ДОКАЗ О УПЛАТИ ШКОЛАРИНЕ У ЈЕДНОКРАТНОМ ИЗНОСУ ОД

-  60 000,00 ДИНАРА ИЛИ 8 ЈЕДНАКИХ РАТА ОД ПО  7500,00 ДИНАРА ЗА СТРУКОВНЕ ВАСПИТАЧЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ,

 - 75.000,00 ДИНАРА ИЛИ 8 ЈЕДНАКИХ РАТА ОД  ПО 9375,00               ЗА СТРУКОВНЕ ТРЕНЕРЕ У СПОТРУ,

           - 95 000,00 ДИНАРА ИЛИ 8 ЈЕДНАКИХ РАТА ОД ПО 11875,00 ЗА СТРУКОВНЕ НУТРИЦИОНИСТЕ ДИЈЕТЕТИЧАРЕ,

          - 95 000,00 ДИНАРА ИЛИ 8 ЈЕДНАКИХ РАТА ОД ПО 11875,00 ЗА ЗДРАВСТВЕНУ НЕГУ.

- 75.000,00 ДИНАРА ИЛИ 8 ЈЕДНАКИХ РАТА ОД  ПО 9375,00               ЗА СТРУКОВНЕ ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИЧАРЕ,

          (I рата плаћа се одмах при упису, а остале рате по уговору који потписује студент приликом уписа).

         - 85 000,00 ДИНАРА ИЛИ 8 ЈЕДНАКИХ РАТА ОД ПО 10 625,00 ЗА МАСТЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ.

         - 95 000,00 ДИНАРА ИЛИ 8 ЈЕДНАКИХ РАТА ОД ПО 11875,00 ЗА МАСТЕР  ТРЕНЕР У СПОРТУ.

УПИС  КАНДИДАТА  ВРШИЋЕ СЕ  28.08.2023. ГОДИНЕ ОД  9-13 ЧАСОВА ЗА СТРУКОВНЕ ВАСПИТАЧЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ И СТРУКОВНЕ ТРЕНЕРЕ У СПОРТУ .

 29.08.2023. ГОДИНЕ ОД 9-13 ЧАСОВА  ЗА СТРУКОВНЕ НУТРИЦИОНИСТЕ ДИЈЕТЕТИЧАРЕ И ЗДРАВСТВЕНА НЕГА.

 30.08.2023 ГОДИНЕ ОД 9-13 ЧАСОВА ЗА СТУДЕНТЕ СТРУКОВНЕ ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИЧАРЕ, МАСТЕР СТРУКОВНЕ ВАСПИТАЧЕ И МАСТЕР ТРЕНЕРЕ У СПОРТУ.

Накнада школарине и уписа врши се на текући рачун школе: 840-446666-88.

 

У Суботици, 25.08.2023. године.

Студентска служба

Прилози уз обавештење

UPIS 2023-24.docx

СКИНИ ФАЈЛ
ПОГЛЕДАЈ НА ГУГЛ ДРАЈВУ
W3Schools