This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

17.01.2023. 13:47 | КОНКУРС ЗА СПОРТСКОГ ОПЕРАТИВНОГ ТРЕНЕРА/УЧИТЕЉА

Као акредитована високошколска установа, на основу члана 29. Став 6. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 10/2016) и Дозволе за рад број 66-00-00478/3/2021-03 издате од Министарства омладине и спорта РС, Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера – из Суботице, у сарадњи са Спортским савезом Србије и надлежним националним гранским спортским савезима расписује

КОНКУРС

за упис кандидата на програме стручног оспособљавања лица за обављање одређених стручних послова у области спорта III и IV нивоа, у оквиру занимања тренер у спорту:

  • СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР (III НИВО)
  • СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР - СПОРТСКИ УЧИТЕЉ (IV НИВО)

 

Програми стручног оспособљавања су обима: 360 часова.

IV ниво оспособљавања је везан за рад са децом (лица млађа од 16 година).

Пријављивање кандидата могуће је извршити лично у канцеларији број 12 на ВШССОВИТ, ул. Банијска бр. 67 у Суботици, као и он-лајн, путем сајта Школе (http://vsovsu.rs/novi/index.php/studije/kursevi/kurs-operativni-treneri), у делу главног менија: Студије / Курсеви / Курс за оперативне тренере.

Прилози уз обавештење

Konkurs-OST-2023.pdf

СКИНИ ФАЈЛ
ПОГЛЕДАЈ НА ГУГЛ ДРАЈВУ
W3Schools