This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

18.07.2022. 13:20 | КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ (ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК)

За упис на прву годину основних струковних студија у школској 2022/2023. у другом конкурсном року има 166 слободних места, према следећој табели:

 

Студијски програм

- акредитовано -

Број слободних места за упис

 

Пријемни испит

Буџет

Самофин   нсирање

Укупно

Струковни васпитач предшколске деце

7

46

53

ü  провера говорних, музичких и физичких способности;

ü  тест из матерњег језика;

ü  тест из опште културе (и информисаности).

Струковни тренер у спорту

4

30

34

ü  тестирање базичних моторичких способности;

ü  провера практичног техничког знања из одређеног спорта;

ü  тест опште културе из области спорта;

Струковни нутрициониста дијететичар

0

8

8

ü  тест из биологије

ü  тест из хемије

Здравствена нега (струковна медицинска сестра)

 

2

30

32

ü  тест из биологије

Струковни пословни информатичар

9

30

39

ü  тест опште културе из информатике и математике

УКУПНО:

22

144

166

 

 

На основу Одлуке Покрајинске владе Аутономне Покрајине Војводине о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета АПВ у високим школама струковних студија чији је оснивач АПВ у школској 2022/2023. години, поред одобреног броја студената који се финансирају из буџета (80), из буџета је одобрено да се финансирају:

 1. Студенти са инвалидитетом - 1 (један) студент
 2. Студенти ромске националности - 1 (један) студент
 3. Држављани Републике Србије који су завршили средњу школу у иностранству - 1 (један) студент

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

На конкурс могу да се пријаве кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању, а за студијски програм тренер могу да се пријаве кандидати који имају средње образовање у трогодишњем трајању - осим тога, кандидати морају активно да се баве индивидуалним или екипним спортом најмање две године.

За пријаву на конкурс, за све студијске програме, кандидати подносе следећа документа:

 • Пријава на конкурс (образац се добија у Високој школи),
 • Лична карта - на увид,
 • Извод из матичне књиге рођених (може и фотокопија),
 • Диплома (завршене трогодишње или четворогодишње средње школе) - оверена фотокопија и оригинал на увид,
 • Сва сведочанства о завршеним разредима средње школе - оверена фотокопија и оригинал на увид,
 • Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и за полагање пријемног испита за свеакредитоване студијске програме у износу од 000,00 динара,
 • Уплате се вршена текући рачун Високе школе 840-446666-88,
 • Изјава кандидата о предходном финансирању студија.

 

Поред горе наведених докумената, зависно од струковног програма, подносе се још и следећа докумената:

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ:

 • Лекарско уверење о здравственој способности са мишљењем логопеда;

СТРУКОВНИ ТРЕНЕР У СПОРТУ:

 • Потврду спортског клуба о бављењу одговарајућим спортом најмање две године,
 • Лекарско уверење о здравственој способности (из Спортске амбуланте).

СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТАДИЈЕТЕТИЧАР:

 • Лекарско уверење о здравственој способности

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА (СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА):

 • Лекарско уверење о здравственој способности

СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР:

 • Лекарско уверење о здравственој способности

 

КОНКУРСНИ РОК

 • 31. август, 01. и 02. септембар 2022. године од 8 до 13 часова- пријава кандидата;
 • 05. септембар 2022. године од 9 часова - провера музичких, физичких и говорних способности кандидата за упис на студијски програм струковни васпитач предшколске деце
 • 05. септембар 2022.године пријемни испит (тест):
 1. од 10,00 часова: тест опште културе - информисаности код кандидата за упис на студијски програм струковни васпитача;
 2. од 10,00 часова: тест из биологије - код кандидата за упис на студијски програм струковни нутрициониста дијететичар и здравствена нега;
 3. од 12,00 часова: тест из опште културе спорта; провере склоности и способности и практичног знања из одређеног спорта код кандидата за упис на студијски програм струковни тренер у спорту;
 • 06. септембар 2022. године пријемни испит (тест):
 1. од 10,00 часова: тест из матерњег језика код кандидата за упис на студијски програм струковни васпитач предшколске деце,
 2. од 10,00 часова: тест из хемије - код кандидата за упис на студијски програм струковни нутрициониста дијететичар;
 3. од 12,00 часова: комбиновани тест опште културе из информатике и математике за упис на студијски програм струковни пословни информатичар;
 • 07. септембра 2022. године до 15,00 часова - објављивање резултата конкурса - прелиминарна ранг листа, на огласној табли и на сајту Високе школе;
 • 10. септембра 2022. године до 14,00 часова - објављивање резултата конкурса - коначна ранг листа, на огласној табли и на сајту Високе школе;

 

ЦЕО ТЕКСТ КОНКУРСА ЈЕ У ПРИЛОГУ

Стручно упутство за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2022/2023. годину се налази такође у прилогу

Прилози уз обавештење


Drugi_konkursni_rok-OSS-22-23.pdf

W3Schools
W3Schools
W3Schools

Strucno-uputstvo-za-sprovodjenje-upisa-za-skolsku-2022-23.pdf

W3Schools
W3Schools
W3Schools