This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

04.07.2022. 14:32 | УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА У СУБОТИЦИ У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

Кандидати који су стекли право на упис у Високу школу струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, на студијском програму: Струковни  васпитач предшколске деце, Струковни тренер у спорту, Струковни нутрициониста дијететича, Здравствена нега (Струковна медицинска сестра) и Струковни пословни информатичар долазе на упис у просторију бр.12. и прилажу следећу документацију:

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 • два обрасца ШВ-20 (добијају у школи),
 • две фотографије за индекс формата 3,5 x 4,5 цм,
 • индекс (добијају у школи),
 • доказ о уплати трошкова уписа у износу од 4000,00 динара(за све студенте).

 

СТУДЕНТИ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ, ПОРЕД НАВЕДЕНОГ, ДОСТАВЉАЈУ И ДОКАЗ О УПЛАТИ ШКОЛАРИНЕ У ЈЕДНОКРАТНОМ ИЗНОСУ ОД

 • 60.000,00 ДИНАРА ИЛИ 8 ЈЕДНАКИХ РАТА ОД ПО 7.500,00 ДИНАРА ЗА СТРУКОВНЕ ВАСПИТАЧЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ,
 • 75.000,00 ДИНАРА ИЛИ 8 ЈЕДНАКИХ РАТА ОД ПО 9.375,00 ДИНАРА ЗА СТРУКОВНЕ ТРЕНЕРЕ У СПОРTУ,
 • 95.000,00 ДИНАРА ИЛИ 8 ЈЕДНАКИХ РАТА ОД ПО 11.875,00 ЗА СТРУКОВНЕ НУТРИЦИОНИСТЕ ДИЈЕТЕТИЧАРЕ,
 • 95.000,00 ДИНАРА ИЛИ 8 ЈЕДНАКИХ РАТА ОД ПО 11.875,00 ЗА СТРУКОВНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ,
 • 75.000,00 ДИНАРА ИЛИ 8 ЈЕДНАКИХ РАТА ОД ПО 9.375,00  ЗА СТРУКОВНЕ ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИЧАРЕ.

 

(I рата плаћа се одмах при упису, а остале рате по уговору који потписује студент приликом уписа).

УПИС КАНДИДАТА  ВРШИЋЕ СЕ ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ

 • 05.07.2022. ГОДИНЕ ОД 9-13 ЧАСОВА ЗА СТРУКОВНЕ ВАСПИТАЧЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ И СТРУКОВНЕ ТРЕНЕРЕ У СПОРТУ.
 • 06.07.2022. ГОДИНЕ ОД 9-13 ЧАСОВА  ЗА СТРУКОВНЕ НУТРИЦИОНИСТЕ ДИЈЕТЕТИЧАРЕ И СТРУКОВНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ.
 • 07.07.2022. ГОДИНЕ ОД 9-13 ЧАСОВА ЗА СТУДЕНТЕ СТРУКОВНЕ ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИЧАРЕ.

Накнада школарине и уписа врши се на текући рачун школе: 840-446666-88.

У Суботици, 04.07.2022. године.                              

Студентска служба

Прилози уз обавештење