This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

07.07.2021. 09:11 | УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА У СУБОТИЦИ У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

Кандидати који су стекли право на упис у Високу школу струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, на студијском програму: Струковни  васпитач предшколске деце, Тренер, Струковни нутрициониста дијететичар и Струковна медицинска сестра  прилажу следећу документацију:

 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

  • два обрасца ШВ-20 (добијају у школи),
  • две фотографије за индекс формата 3,5 x 4,5 цм,
  • индекс (добијају у школи),
  • доказ о уплати трошкова уписа у износу од 4000,00 динара (за све студенте).

СТУДЕНТИ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ, ПОРЕД НАВЕДЕНОГ, ДОСТАВЉАЈУ И ДОКАЗ О УПЛАТИ ШКОЛАРИНЕ У ЈЕДНОКРАТНОМ ИЗНОСУ ОД

  • 60 000,00 ДИНАРА ИЛИ 8 ЈЕДНАКЕ РАТЕ ОД ПО  7500,00 ДИНАРА ЗА СТРУКОВНЕ ВАСПИТАЧЕ,
  • 75.000,00 ДИНАРА ИЛИ 8 ЈЕДНАКИХ РАТА ОД  ПО 9 375,00 ЗА ТРЕНЕРЕ,
  • 95 000,00 ДИНАРА ИЛИ 8 ЈЕДНАКИХ РАТА ОД ПО 11 875,00 ЗА СТРУКОВНЕ НУТРИЦИОНИСТЕ ДИЈЕТЕТИЧАРЕ,
  • 95 000,00 ДИНАРА ИЛИ 8 ЈЕДНАКИХ РАТА ОД ПО 11 875,00 ЗА СТРУКОВНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ.

 (I рата плаћа се одмах при упису, а остале рате по уговору који потписује студент приликом уписа).

УПИС  КАНДИДАТА  ВРШИЋЕ СЕ  08.07.2021. ГОДИНЕ ОД  8-13 ЧАСОВА ЗА СТРУКОВНЕ ВАСПИТАЧЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ И ТРЕНЕРЕ .

 09.07.2021. ГОДИНЕ ОД 8-13 ЧАСОВА  ЗА СТРУКОВНЕ НУТРИЦИОНИСТЕ ДИЈЕТЕТИЧАРЕ И СТРУКОВНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ.

Накнада школарине и уписа врши се на текући рачун школе: 840-446666-88.

           

У Суботици, 05.07.2021. године.                              

Студентска служба

 

Прилози уз обавештење