This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

15.11.2023. 14:59 | ИСПИТНА ПИТАЊА

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА

БАНИЈСКА 67

СУБОТИЦА

 

 

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА, ИСПИТНА ПИТАЊА

 

 1. Етика као филозофска дисциплина
 2. Моралност као психичка функција човека
 3. Поремећаји моралности
 4. Предуслови моралног суда и понашања
 5. Психологија морала
 6. Појам супер–ега
 7. Сократово етичко учење
 8. Платоново етичко учење
 9. Аристотелово етичко учење
 10. Кантов категорички императив
 11. Теорије личности
 12. Теорије агресије
 13. Хипократова заклетва
 14. Болесник као објект и субјект лечења
 15. Основни појмови о психотерапији и особине доброг психотерапеута
 16. Лиезон психијатрија
 17. Етички проблеми у појединим медицинским дисциплинама
 18. Етички проблем еутаназије
 19. Појам медицинске тајне
 20. Етички проблем абортуса
 21. Деонтолошки аспект здравственог радника
 22. Етички проблеми приватне медицинске праксе
 23. Медицинска сестра као члан медицинског тима
 24. Етички проблеми алтернативне медицине
 25. Кривична одговорност здравственог радника
 26. Етички проблем самоубиства

 

ОБАВЕЗНА ЛИТЕРАТУРА:
Марић, Ј. (2005). Медицинска етика. Медицински факултет, Београд.

Ненадовић, М. (2007). Медицинска етика. Медицински факултет, Приштина, Косовска Митровица.

 

Суботица, новембар 2023.

 

Предметни наставник:

Др Бранислав Филиповић

Др сци. Бранислав Филиповић


Прилози уз обавештење

  МЕДИЦИНСКА ЕТИКА, ИСПИТНА П.docx

  СКИНИ ФАЈЛ
  ПОГЛЕДАЈ
  W3Schools