This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

30.05.2019. 09:34 | Испитна питања за предмет Социологија детињства

С О Ц И О Л О Г И Ј А   Д Е Т И Њ С Т В А - испитна питања:

  1. Детињство као научни предмет
  2. Културноисторијске варијације детињства: антика, средњи век, ренесанса, просвећеност
  3. Теоријски концепти о детињству
  4. Обрасци вредновања деце
  5. Детињство у контексту савременог друштва
  6. Деца, породица и васпитни идеали школовања
  7. Млади између породице и школе
  8. Нове перспективе искуства детињства.

Обавезна литература (која се налази у Библиотеци Школе):

  • Социологија детињства (приредила С. Томановић). Београд, 2004.
  • Детињство, тематски број часописа Градац. Чачак, 2013.

Др Бранислав Филиповић


Прилози уз обавештење