This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

17.07.2020. 12:09 | КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ (ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК)

За упис на прву годину основних струковних студија у школској 2020/2021. у другом конкурсном року има 116 слободних места према следећој табели:

Студијски програм

- акредитовано -

Број слободних места за упис

 

Пријемни испит

Буџет

Самофина-     нсирање

Укупно

Струковни  васпитач предшколске  деце

 

12

(на српском и мађарском језику)

44

(на српском и мађарском језику)

56

 

 

 

-      провера говорних, музичких и  физичких способности;

-      тест из матерњег језика;

-      тест из опште културе (и информисаности).

Tренер

/

(на српском jезику)

28

(на српском jезику)

28

(на српском jезику)

-      тестирање базичних моторичких способности;

-      провера практичног техничког знања из одређеног спорта;

-      тест опште културе из области спорта;

Струковни нутрициониста  дијететичар

 

/

(на српском jезику)

4

(на српском језику)

4

(на српском језику)

-      тест из биологије и хемије

 

Струковна  медицинска сестра

 

/

(на српском jeзику)

28

(на српском језику)

28

(на српском  језику)

-      тест из биологије

 

УКУПНО:

 

12

104

116

 

НАПОМЕНА: Настава на мађарском језику реализује се само из одређених предмета: Матерњи језик са културом говора, Књижевност за децу, Методика развоја говора, Методика васпитно-образовног рада, Методика развоја почетних математичких појмова, Методика упознавања околине, Методика физичког васпитања, Методика музичког васпитања,  Дидактичка средства у вртићу, Радионица за игру, Ликовна радионица, Музичка радионица, Драмска радионица, Вокално-инструментална настава и Сценска уметност и луткарство.

На основу Одлуке Покрајинске владе Аутономне Покрајине Војводине о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета АПВ у високим школама струковних студија чији је оснивач АПВ у школској 2020/2021. години, поред одобреног броја студената који се финансирају из буџета (55), из буџета је одобрено да се финансирају:

  1. Студенти са инвалидитетом - 1 (један) студент
  2. Студенти ромске националности - 1 (један) студент
  3. Држављани Републике Србије који су завршили средњу школу у иностранству - 1 (један) студент

Текст стручног упутства за спровођење уписа

Изјавa о припадности ромској националној мањини

Изјавa о припадности српској националној мањини из суседних земаља

ОСТАТАК ТЕКСТА КОНКУРСА СЕ НАЛАЗИ У ДОДАТКУ ОБАВЕШТЕЊА...

Све информације у вези спровођења конкурса могу се добити на сајту Школе www.vsovsu.rs или позивом на телефоне: 024/547-870 и 024/547-860.         

Прилози уз обавештење

Конкурс за упис у шк. 2020-2021 годину - 2. РОК.pdf

W3Schools
W3Schools
W3Schools