This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

02.06.2020. 14:35 | КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ (ПРВИ КОНКУРСНИ РОК)

 

За упис на прву годину основних струковних студија у школској 2020/2021. у првом конкурсном року има 206 слободних места према следећој табели:

 

Студијски програм

- акредитовано -

Број слободних места за упис

 

Пријемни испит

Буџет

Самофина-         нсирање

Укупно

Струковни васпитач деце предшколског узраста

20

(на срп. и мађ. јез.)

46
(на срп. и мађ. језику)

66

 

  • провера говорних, музичких и физичких способности;
  • тест из матерњег језика;
  • тест из опште културе (и информисаности).

Tренер у спорту

 

15

 

(на срп. jезику)

45

 

(на срп. jезику)

60

 

(на срп. jезику)

  • тестирање базичних моторичких способности;
  • провера практичног техничког знања из одређеног спорта;
  • тест опште културе из области спорта;

Струковни нутрициониста - дијететичар

 

5

(на срп. jезику)

19

(на срп. језику)

24

(на срп.  језику)

-  тест из биологије и хемије

 

Струковна медицинска сестра

 

15

(на срп. jeзику)

41

(на срп. језику)

56

(на срп.  језику)

-  тест из биологије

 

УКУПНО:

 

55

151

206

 

НАПОМЕНА: Настава на мађарском језику реализује се само из одређених предмета: Матерњи језик са културом говора, Књижевност за децу, Методика развоја говора, Методика васпитно-образовног рада, Методика развоја почетних математичких појмова, Методика упознавања околине, Методика физичког васпитања, Методика музичког васпитања,  Дидактичка средства у вртићу, Радионица за игру, Ликовна радионица, Музичка радионица, Драмска радионица, Вокално-инструментална настава и Сценска уметност и луткарство.

На основу Одлуке Покрајинске владе Аутономне Покрајине Војводине о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета АПВ у високим школама струковних студија чији је оснивач АПВ у школској 2020/2021. години, поред одобреног броја студената који се финансирају из буџета (55), из буџета је одобрено да се финансирају:

  1. Студенти са инвалидитетом - 1 (један) студент
  2. Студенти ромске националности - 1 (један) студент
  3. Држављани Републике Србије који су завршили средњу школу у иностранству - 1 (један) студент

Текст стручног упутства за спровођење уписа

Изјавa о припадности ромској националној мањини

Изјавa о припадности српској националној мањини из суседних земаља

Остатак текста конкурса се налази у додатку обавештења...

Све информације у вези спровођења конкурса могу се добити на сајту Школе www.vsovsu.rs или позивом на телефоне: 024/547-870 и 024/547-860.         

Прилози уз обавештење

KONKURS ZA UPIS 2020 2021.docx

W3Schools
W3Schools
W3Schools