This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

28.06.2019. 12:20 | УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА У СУБОТИЦИ У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

Кандидати који стекну право на упис у Високу школу струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, на студијском програму: Струковни васпитач предшколске деце, Тренер, Струковни нутрициониста-дијететичар и Струковна медицинска сестра прилажу следећу документацију:

 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

  • два обрасца ШВ-20 (добијају у школи),
  • две фотографије за индекс формата 3,5 x 4,5 цм,
  • индекс (добијају у школи),
  • доказ о уплати трошкова уписа у износу од 4000,00 динара (за све студенте).

СТУДЕНТИ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ, ПОРЕД НАВЕДЕНОГ, ДОСТАВЉАЈУ И ДОКАЗ О УПЛАТИ ШКОЛАРИНЕ У ЈЕДНОКРАТНОМ ИЗНОСУ ОД

  • 55 000,00 ДИНАРА ИЛИ 4 ЈЕДНАКЕ РАТЕ ОД ПО 13 750,00 ДИНАРА ЗА СТРУКОВНЕ ВАСПИТАЧЕ,
  • 75 000,00 ДИНАРА ИЛИ 8 ЈЕДНАКИХ РАТА ОД  ПО 9 375,00  ЗА ТРЕНЕРЕ,
  • 95 000,00 ДИНАРА ИЛИ 8 ЈЕДНАКИХ РАТА ОД ПО 11 875,00 ЗА СТРУКОВНЕ НУТРИЦИОНИСТЕ ДИЈЕТЕТИЧАРЕ,
  • 95 000,00 ДИНАРА ИЛИ 8 ЈЕДНАКИХ РАТА ОД ПО 11 875,00 ЗА СТРУКОВНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ.

(I рата плаћа се одмах при упису, а остале рате по уговору који потписује студент приликом уписа).

УПИС КАНДИДАТА  ВРШИЋЕ СЕ  04.07.2019. ГОДИНЕ ОД 8-13 ЧАСОВА ЗА СТРУКОВНЕ ВАСПИТАЧЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ И ТРЕНЕРЕ .

05.07.2019. ГОДИНЕ ОД 8-13 ЧАСОВА  ЗА СТРУКОВНЕ НУТРИЦИОНИСТЕ ДИЈЕТЕТИЧАРЕ И СТРУКОВНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ.

Накнада школарине и уписа врши се на текући рачун школе: 840-446666-88.

У Суботици, 28.06.2019. године. 

Студентска служба

Прилози уз обавештење