КОНКУРС - 2. РОК, ЗА УПИС - 2015 / 2016

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

КЛИК ОВДЕ

Нови акредитовани програм за струковне медицинске сестре

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера из Суботице је акредитовала, и добила дозволу за рад за основни студијски програм за струковну медицинску сестру. Први уписни рок студената на овај студијски програм биће у септембру 2015. године. Примамо 56 кандидата и пријемни испит се полаже из биологије. Све детаљније информације објавићемо на нашем сајту у августу месецу.

Фитнес излет на Палићу

Фотографије можете погледати кликом на ОВАЈ ЛИНК

КОНФЕРЕНЦИЈА - ХОРИЗОНТИ 8

Осма међународна интердисциплинарна научно-стручна конференција "Хоризонти", Суботица.

www.horizonti.rs

Предавање професора Милоша Шобајића

Посетите нашу Google+ фото галерију (Google+ линк се налази на дну стране), како би видели све фотографије.

Насловна страна часописа World Journal of Clinical Cases

Насловна страна медицинског часописа World Journal of Clinical Cases издавачке куће Baishideng Publishing Group у коме је др сци. мед. Момчило Павловић, професор на ВСОВСУ, члан уређивачког одбора и рецезент часописа. Проф. Момчило Павловић је такође рецезент и других међународних часописа-World Journal of Gastroenetrology... опширније

Сајам образовања у Сенти

Посетите нашу галерију на дну стране како би видели све фотографије.

Посета Будимпешти

Фотографије можете погледати кликом ОВДЕ.

Постаните ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера из Суботице је једина државна високошколска установа у Србији која је овлашћена за вршење послова стручног оспособљавања за спортска занимања односно звања и то решењем Министарства омладине и спорта из Београда број 601-00-4/2011-03 од 16.01.2012. године.

Previous
Next

Квантитативни подаци Квантитативни подаци везани за студије

2 сем. трајање специјалистичких студија

6 сем. трајање основних струковних студија

180 ЕСПБ основне струковне студије

60 ЕСПБ специјалистичке студије
vsovsu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА, СУБОТИЦА