Насловна страна часописа World Journal of Clinical Cases

Насловна страна медицинског часописа World Journal of Clinical Cases издавачке куће Baishideng Publishing Group у коме је др сци. мед. Момчило Павловић, професор на ВСОВСУ, члан уређивачког одбора и рецезент часописа. Проф. Момчило Павловић је такође рецезент и других међународних часописа-World Journal of Gastroenetrology... опширније

КОНФЕРЕНЦИЈА - ХОРИЗОНТИ 8

Осма међународна интердисциплинарна научно-стручна конференција "Хоризонти", Суботица.

www.horizonti.rs

Сајам образовања у Сенти

Посетите нашу галерију на дну стране како би видели све фотографије.

Аеробик - ФСФВ Београд

Посетите нашу Google+ фото галерију (Google+ линк се налази на дну стране), како би видели све фотографије.

Посета Будимпешти

Фотографије можете погледати кликом ОВДЕ.

Постаните ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера из Суботице је једина државна високошколска установа у Србији која је овлашћена за вршење послова стручног оспособљавања за спортска занимања односно звања и то решењем Министарства омладине и спорта из Београда број 601-00-4/2011-03 од 16.01.2012. године.

Previous
Next

Квантитативни подаци Квантитативни подаци везани за студије

2 сем. трајање специјалистичких студија

6 сем. трајање основних струковних студија

180 ЕСПБ основне струковне студије

60 ЕСПБ специјалистичке студије
vsovsu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА, СУБОТИЦА