Аеробик - ФСФВ Београд

Посетите нашу Google+ фото галерију (Google+ линк се налази на дну стране), како би видели све фотографије.

Посета Будимпешти

Фотографије можете погледати кликом ОВДЕ.

Постаните ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера из Суботице је једина државна високошколска установа у Србији која је овлашћена за вршење послова стручног оспособљавања за спортска занимања односно звања и то решењем Министарства омладине и спорта из Београда број 601-00-4/2011-03 од 16.01.2012. године.

Previous
Next

Старт Почните овде

Курс Енглеског језика

Интензивни курс Енглеског језика за све заинтересоване

Образовање Васпитача

Основне струковне студије за образовање васпитача.

Образовање Тренера

Основне струковне студије за образовање спортских тренера.

Специјалистичке студије

Наставите школовање након завршених основних студија, и бирајте између 4 специјалистичка смера.

Оперативни тренер

Информације за студје, за звање "Оперативни тренер"

Дошколавање

Дошколавање за студенте који су завршили студије по старом плану и програму.

Квантитативни подаци Квантитативни подаци везани за студије

2 сем. трајање специјалистичких студија

6 сем. трајање основних струковних студија

180 ЕСПБ основне струковне студије

60 ЕСПБ специјалистичке студије
vsovsu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА, СУБОТИЦА